Keurmerk Veilig Ondernemen

Om een schone, hele en veilige omgeving, voor bezoekers, medewerkers en ondernemers te waarborgen is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld.

Bedrijventerrein Laarberg is per 1 juli 2021 gecertificeerd voor het KVO. Het KVO helpt ondernemers en andere belanghebbenden, zoals gemeente, politie en brandweer, afspraken te maken. Hoe wordt overlast voorkomen, hoe wordt het gebied goed schoon en veilig en hoe wordt onderhoud uitgevoerd?

Periodiek komen de KVO werkgroepen bijeen om maatregelen te nemen. Om de samenwerking te waarborgen worden eens per 3 jaar de werkgroepen gehercertificeerd door het KIWA. Door het KVO is het prettiger ondernemen en verbetert het imago van een gebied.

De KVO werkgroep bestaat uit de volgende leden Joost Berendsen (Lageschaar), Rob ten Broeke (Ten Broeke Technische Groothandel), Pascal Heuvink (Veneberg Security Team), John van Gelder (Politie), Frans ter Beek (Brandweer), Paul ten Holder (Gemeente) en Gertjan Mollink (parkmanager).

De KVO werkgroep werkt de komende periode aan verbetermaatregelen op de Laarberg. Verbetermaatregelen welke o.a. worden genomen zijn:

  • Verbeteren veiligheid: Onderzoeken of collectieve beveiliging en/of cameratoezicht haalbaar is.
  • Verbeteren voetganger en fietsveiligheid: Bespreken verkeersveiligheid rondom kruispunten met verkeerskundige en waar nodig actie ondernemen.
  • Voorlichting richting ondernemers: Er worden periodiek nieuwsbrieven rond gestuurd met onderwerpen over o.a. cyber risico‚Äôs, netheid panden, ondermijnende activiteiten

Op de foto v.l.n.r.: dhr. B. Veneberg (collectieve beveiliger Veneberg Security B.V.), dhr. H. van den Mosselaar (Brandweer),

dhr. R. Geurkink (VVE Laarberg), wethouder mevr. M. Frank en dhr. H. Toebes (Politie)