Parkmanagement

Parkmanagement is het gezamenlijk op peil houden van de kwaliteit van ondernemen op een bedrijventerrein. Doorgaans gaat het daarbij om uitstraling, efficiency, veiligheid en duurzaamheid.

Op Laarberg is voor 2023 een pakket vastgesteld dat bestaat uit:

  • bewegwijzering;
  • Keurmerk Veilig Ondernemen;
  • energieinkoop
  • afvalinzameling
  • Openbare AED’s
  • netwerken en businessbevordering;
  • belangenbehartiging.

Iedere eigenaar doet mee!

Door ondertekening van het koopcontract met de Gebiedsonderneming Laarberg is iedere eigenaar lid van de Vereniging van Eigenaren “Laarberg” (hierna VVE) die het parkmanagement regelt. Dit geldt ook eventuele volgende kopers.

Hoe het pakket uitgevoerd wordt en tegen welke financiële voorwaarden, wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de VVE. Als lid heeft u zo invloed op de kwaliteit van de Laarberg.

Meer weten? Neem dan contact op parkmanager Gertjan Mollink.

Telefoon 06-47547147
Email    info@vvelaarberg.nl